Regulamin przynależności do drużyny strzelectwa sportowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Drużyna działa przy gminnym Kole LOK
 2. Członkami drużyny strzeleckiej mogą zostać osoby, które ukończyły 12 lat
 3. Członkostwo w drużynie strzelectwa sportowego jest nieodpłatne
 4. Treningi zawodników odbywają się na strzelnicy LOK lub innej wyznaczonej w każdą środę o godzinie 16.00
 5. Dojazd na treningi we własnym zakresie
 6. Skierowanie zawodnika do udziału w zawodach następuje w drodze eliminacji
 7. Prawa członka drużyny:
  • ma prawo do korzystania ze sprzętu LOK pod nadzorem instruktora
  • ma prawo dostępu do wiedzy z zakresu strzelectwa sportowego
  • ma prawo do udziału w turniejach i zawodach sportowych po zwycięstwie w eliminacjach
  • ma prawo do 4 nieobecności na wyznaczonych treningach w ciągu kwartału (przekroczenie 4 nieobecności w kwartale na treningach skutkuje wykreśleniem członka z sekcji strzeleckiej)
 8. Obowiązki członka drużyny strzelectwa sportowego:Członek drużyny strzelectwa sportowego traci prawa do członkostwa w przypadku złamania któregokolwiek z punktów wyżej wymienionego regulaminu
  • Jest zobowiązany do dostarczenia pisemnej „zgody rodziców” przed rozpoczęciem treningów (dotyczy osób przed 18 rokiem życia)
  • Jest zobowiązany do udziału w treningach zgodnie z harmonogramem podanym w punkcie 4
  • Jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy
  • Jest zobowiązany do używania broni sportowej zgodnie z przeznaczeniem
  • Jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki członka LOK
  • Jest zobowiązany do dostarczenia aktualnych danych kontaktowych (numer telefonu oraz e-maila)
 9. Każdy członek własnoręcznie podpisuje akceptację regulaminu drużyny strzelectwa sportowego.