Informacja o dotacji na 2019 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

Liga Obrony Kraju, Koło Ligi Obrony Kraju w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w dniu 17.01.2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sport strzelecki na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w roku 2019.

 

Dnia 25.02.2019 roku komisja po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sport strzelecki w 2019 roku przyznała dotację w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) na realizację w/w zadania dla Ligi Obrony Kraju, Koła Ligi Obrony Kraju w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.